Gidsen

Asperger's stoornis

Asperger's stoornis

Diagnose van autismespectrumstoornis

Autismespectrumstoornis (ASS) wordt gediagnosticeerd volgens een checklist in de;Diagnostische en statistische handleiding voor geestelijke aandoeningen, de DSM.

In het verleden, de DSM gecategoriseerd kinderen met ASS als hebben Asperger's stoornis, autistische stoornis of pervasieve ontwikkelingsstoornis - niet anders gespecificeerd (PDD-NOS).

De meest recente editie van de handleiding, DSM-5, werd gepubliceerd in 2013. Het veranderde de criteria die worden gebruikt om kinderen met ASS te diagnosticeren. DSM-5 combineert de drie categorieën in één, die zojuist autisme spectrum stoornis (ASS) wordt genoemd.

Als uw kind al een diagnose van autistische stoornis, het syndroom van Asperger of PDD-NOS heeft, kunt u deze termen blijven gebruiken als u dat wilt.

De informatie in dit artikel is alleen van toepassing op mensen bij wie de diagnose is gesteld in de vierde editie van de DSM, DSM-IV. Als u zich zorgen maakt dat uw kind ASS heeft, praat dan met uw gezondheidsverpleegkundige of huisarts.

De stoornis van Asperger: gemeenschappelijke kenmerken

Kinderen die worden gediagnosticeerd met de stoornis van Asperger hebben geen verstandelijke beperking, maar ze kunnen gemengde vermogens hebben. Ze kunnen bijvoorbeeld sterke verbale vaardigheden hebben, maar slechte non-verbale vaardigheden. Ze kunnen ook erg onhandig zijn.

Deze kinderen zijn vaak buitengewoon goed geïnformeerd over hun favoriete onderwerpen. Ze kunnen geavanceerde taalvaardigheden hebben voor hun leeftijd en beginnen vaak discussies.

Maar ze missen vaak sociale signalen en interpreteren taal verkeerd. Ze hebben bijvoorbeeld moeite met het begrijpen van grappen, of nemen dingen misschien te letterlijk.

En ze houden meestal niet van verandering en geven de voorkeur aan routines en rituelen.

Tekenen van de stoornis van Asperger: checklist

Sociale interacties
Kinderen met de stoornis van Asperger kunnen:

 • begin interacties met anderen maar heb moeite om een ​​gesprek gaande te houden
 • interactie met mensen als ze iets nodig hebben of willen praten over iets dat hen interesseert, maar niet omdat ze oprecht geïnteresseerd zijn in andere mensen
 • communiceren op een ongemakkelijke en stellende manier - ze kunnen bijvoorbeeld oogcontact vermijden terwijl ze spreken of dingen letterlijk interpreteren
 • gemakkelijker omgaan met volwassenen dan met kinderen
 • geen emotie of empathie tonen.

Communicatie en taal
Kinderen met de stoornis van Asperger kunnen:

 • wees erg verbaal - ze kunnen bijvoorbeeld alles in een kamer labelen
 • voeg woorden samen in het gebruikelijke ontwikkelingsstadium (ongeveer twee jaar)
 • communiceren met anderen over hun eigen interesses
 • gebruik een platte of monotone stem
 • beantwoord vragen, maar stel geen vragen als het onderwerp hen niet interesseert.

Herhaaldelijk of aanhoudend gedrag
Kinderen met de stoornis van Asperger kunnen:

 • hebben beperkte of obsessieve interesses waardoor ze lijken op 'wandelende encyclopedieën' over bepaalde onderwerpen
 • geven de voorkeur aan routines en regels
 • niet goed reageren op verandering.