Info

Discrete Trial Training (DTT)

Discrete Trial Training (DTT)

Wat is discrete proeftraining?

Discrete Trial Training (DTT) is geen therapie op zich, maar een onderwijstechniek die wordt gebruikt bij sommige therapieën voor autismespectrumstoornis (ASS).

DTT is gebaseerd op de theorie van de Applied Behaviour Analysis (ABA). Het gaat om het opsplitsen van vaardigheden tot in de meest basale delen en het onderwijzen van die vaardigheden aan kinderen, stap voor stap. Alle prestaties worden beloond, wat kinderen aanmoedigt om te leren.

Soms ook wel Discrete Trial Teaching genoemd, wordt DTT vaak gebruikt als onderdeel van een brede op ABA gebaseerde aanpak.

Voor wie is Discrete Trial Training bedoeld?

Discrete Trial Training (DTT) wordt meestal gebruikt bij kinderen met autismespectrumstoornis (ASS) van 2-6 jaar, maar het kan worden gebruikt bij mensen van elke leeftijd.

Waar wordt Discrete Trial Training voor gebruikt?

Discrete Trial Training (DTT) wordt gebruikt om veel nieuwe vaardigheden aan te leren aan kinderen met autismespectrumstoornis (ASS). Deze vaardigheden variëren van zeer eenvoudig tot complexer, afhankelijk van de specifieke behoeften van kinderen. DTT kan bijvoorbeeld worden gebruikt om te onderwijzen:

  • spraak- en taalvaardigheden, zoals die nodig zijn voor een gesprek
  • vaardigheden die nodig zijn voor gebarentaal of communicatieapparatuur
  • dagelijkse levensvaardigheden zoals aankleden, gebruiksvoorwerpen gebruiken en instructies volgen
  • schrijfvaardigheden.

Omdat het werkt op gedragsverandering, kan DTT ook worden gebruikt om ouders te leren hoe ze moeilijk gedrag van kinderen kunnen beheersen.

Waar komt Discrete Trial Training vandaan?

Discrete Trial Training (DTT) is een onderwijstechniek die afkomstig is van Applied Behaviour Analysis (ABA). Het heeft zijn wortels in de 'leertheorie', die werd ontwikkeld in de vroege jaren 1900. De leertheorie suggereert dat het gedrag van mensen in een bepaalde situatie grotendeels wordt bepaald door hun eerdere ervaringen met vergelijkbare situaties.

Als een behandeling voor autismespectrumstoornis (ASS), wordt DTT meestal geassocieerd met het Lovaas-programma, dat in de jaren 1960 werd ontwikkeld met DTT als een centraal onderdeel.

Wat is het idee achter Discrete Trial Training?

Discrete Trial Training (DTT) is gebaseerd op het idee dat je elk gedrag of elke vaardigheid kunt onderwijzen door de vaardigheid in kleinere stappen op te splitsen, waardoor het gemakkelijker te beheersen is.

DTT gebruikt herhaling, dus kinderen hebben veel kansen om nieuwe vaardigheden te leren en te oefenen. DTT gebruikt beloningen om kinderen aan te moedigen nieuwe vaardigheden te leren en te gebruiken. Dit is gebaseerd op het idee dat gedrag dat wordt beloond vaker zal gebeuren, terwijl gedrag dat niet wordt beloond minder vaak zal gebeuren.

De DTT-techniek past beter bij kinderen met autismespectrumstoornis (ASS) dan meer traditionele lesmethoden.

Wat houdt Discrete Trial Training in?

Discrete Trial Training (DTT) omvat het gebruik van een basisprocedure om een ​​nieuwe vaardigheid of gedrag aan te leren en dit te herhalen totdat kinderen leren.

De procedure omvat het geven van een instructie zoals 'Pak de beker'. Indien nodig volgt u de instructie op met een fysieke of verbale prompt zoals wijzend naar de beker. Je beloont succes met lof en iets wat het kind leuk vindt.

DTT kan een zeer tijdrovende benadering zijn van leren en gedrag veranderen. Het kan vele uren per dag inhouden. Afhankelijk van de specifieke doelen van kinderen, kan DTT meerdere jaren doorgaan.

Het niveau van ouderbetrokkenheid is afhankelijk van het programma of de service die de DTT-aanpak gebruikt.

De benodigde tijdsbesteding voor DTT is afhankelijk van het type programma waarin het wordt gebruikt, evenals de specifieke behoeften van kinderen. Hoewel deze techniek veel tijd kan kosten, heeft onderzoek aangetoond dat deze intensiteit van cruciaal belang kan zijn voor het succes ervan.

Kosten overwegingen

De kosten van Discrete Trial Training (DTT) zijn afhankelijk van het type ABA-gebaseerde interventie of het programma waarin het wordt gebruikt. Het is waarschijnlijk dat ABA-programma's die DTT gebruiken hoge kosten met zich meebrengen omdat ze veel tijd kosten.

Werkt Discrete Trial Training?

Hoogwaardig onderzoek toont aan dat Discrete Trial Training (DTT) positieve effecten heeft op het gedrag van kinderen met autismespectrumstoornis (ASS). Het is zelfs nog effectiever gebleken in combinatie met andere ABA-technieken.

Wie beoefent Discrete Trial Training?

Iedereen kan Discrete Trial Training (DTT) oefenen. De meeste ABA-programma's die DTT gebruiken, zijn ontwikkeld door psychologen en geïmplementeerd door leraren in het speciaal onderwijs, ergotherapeuten, spraakpathologen, geregistreerde gedragstechnici en andere assistenten.

Ouderonderwijs, training, ondersteuning en betrokkenheid

Als uw kind deel uitmaakt van een ABA-programma (Applied Behavior Analysis) dat gebruik maakt van Discrete Trial Training (DTT), moet u meestal een rol spelen. Afhankelijk van het ABA-programma kan training beschikbaar zijn.

Waar kun je een beoefenaar vinden?

De Behaviour Analyst Certification Board heeft een lijst met gecertificeerde aanbieders van Discrete Trial Training (DTT).

U kunt ook professionals vinden door naar:

  • Spraakpathologie Australië - Zoek een spraakpatholoog
  • Ergotherapie Australië - Zoek een ergotherapeut.

Als u geïnteresseerd bent in DTT, is het ook een goed idee om erover te praten met uw huisarts of een van de andere professionals die met uw kind werken. U kunt ook praten met uw NDIA-planner, NDIS-partner voor vroege kinderjaren of NDIS-partner voor lokale coördinatie, als u die heeft.

Er zijn veel behandelingen voor autismespectrumstoornis (ASS). Ze variëren van die gebaseerd op gedrag en ontwikkeling tot die gebaseerd op medicijnen of alternatieve therapie. Ons artikel over soorten interventies voor kinderen met ASS neemt u door de belangrijkste behandelingen, zodat u de opties van uw kind beter kunt begrijpen.

Bekijk de video: ABA Autism Training - Chapter 1 - The Discrete Trial (September 2020).